Varför ska jag lära mig grammatik? Att motivera grammatikundervisning

Brukar du lyssna på Språket i P1? Jag kan varmt rekommendera det. Emmy Rasper besvarar lyssnares språkfrågor med hjälp av olika experter. I senaste avsnittet fick en svensklärare hjälp att motivera sin grammatikundervisning.

Snille_och_smak_färg

 

 

 

 

 

 

 

 

I senaste avsnittet av Språket i P1 lyfte Emmy Rasper och Henrik Rosenkvist fråga från en svensklärare. Han undrade: Hur ska jag motivera mina elever att lära sig grammatik?

Läraren själv använde sig av följande två argument:

1. Det är lättare att lära sig främmande språk
2. Det är bra att känna till språkets uppbyggnad

Eleverna köper inte alltid lärarens argument och språkexpert Henrik Rosenkvist hjälper till.

Henrik menar att det är viktigt att skilja på yttre och inre grammatik. Yttre är till exempel grammatikböcker och skrivregler som visar hur man böjer ord, stavar osv. Jämför med trafikregler, det är enklare om alla följer samma regler. Inre grammatik handlar om språkets uppbyggnad i vårt mentala system. Till skillnad från yttre grammatik så är den inre ofta gemensam för olika språk.

ATT MOTIVERA GRAMMATIKUNDERVISNINGEN – HENRIKS 3 ARGUMENT

1. Verktygsargumentet. För att lära sig ett annat språk behöver vi kunna prata om språkets olika delar, hur det är uppbyggt mm. Jämför gärna med andra yrken, en bilmekaniker behöver till exempel kunna prata om bilens olika delar.

2. Kulturhistoriskt argument. Vi har studerat grammatik i över 2000 år i västerlandet. Varför? För att grammatiken är en viktig beståndsdel i det abstrakta tänkandet. Språket är ett abstrakt system. Alltså: kan vi grammatik och språk så kan vi tänka abstrakt. Många av de största ledarna nu, Merkel och Hollande är bara två av många exempel, har studerat mycket grammatik. Det är troligtvis ingen slump.

3. Nyfikenhetsargumentet. Vi människor är ensamma om att ha ett såpass utvecklat språk, inget djur har något liknande. Att lära sig sitt modersmål är troligtvis den största kognitiva utveckligen och utmaningen i livet. Genom det och vår inre grammatik kan vi ha en språklig intuition, en språkkänsla. Vi kan säga vad som är rätt och fel. Men inte alltid, för att inte säga sällan, motivera det.

Varför är du intresserad av grammatik? Och hur gör du för att motivera andra? Dela med dig av dina tips och tankar.