Jag arbetar med texter. Och skribenter. Jag skriver, redigerar, analyserar och utbildar. Ring eller mejla för att få veta mer.


FÖRELÄSNINGAR

– bli bättre på att skriva

Vill du lära dig att skriva bättre? Många skriver på jobbet idag, allt från mejl och pressmeddelanden till annonser och rapporter. Förväntningarna på fungerande texter och tydliga budskap är höga, men få kan konsten att anpassa en text.

Jag ger dig konkreta tips så att du lättare kan skriva tydliga texter anpassade efter den som ska läsa.  Varför? För att tydliga texter stärker ditt varumärke och minskar antalet följdfrågor. Boka till exempel:

Behandla andra så som du själv vill bli behandlad – skriv tydligt           och få tydliga svar
Språk och makt – hur påverkar språket relationer och varumärken?
Personliga brev – undvik att sälja dig själv

 

SPRÅKPROFILER

– riktlinjer för er skriftliga kommunikation

En språkprofil fungerar som en grafisk profil fast för texter. Den talar om hur du och dina kollegor ska skriva. Med en språkprofil spretar inte kommunikationen och dessutom sparar du tid. Texternas tydlighet ökar och i precis samma takt minskar följdfrågorna på innehållet. Använd en språkprofil för att se till så att ni vet hur ni ska

beskriva era tjänster/produkter 
kommunicera i olika kanaler
kommunicera till olika målgrupper

 

COPY

– skriva & redigera texter

Alla texter behöver en extra granskning. Låt mig sköta den. Eller anlita mig för att skriva dina texter från grunden. Jag jobbar med alla typer av texter, bland annat:

webbtexter
instruktioner
annonser

LÄTTLÄST

– en text passar inte alla

Hur skriver vi så att alla förstår? Det enkla svaret är: det går inte. Men hur vet vi vad som funkar, och för vem?

Jag skriver för målgrupper som har svårt att ta till sig vanliga texter. De behöver ofta anpassad text av olika anledningar. Exempel på målgrupper är:

barn
andraspråkstalare
personer med dyslexi