Olle Josephson tar tempen på språket

För några år sedan tog Olle Josephson tempen på det svenska språket. Under en föreläsning som UR spelat in analyserar han läget idag (alltså 2011) och resonerar kring möjliga trender och förändringar. Olle är professor i nordiska språk vid Stockholms universitet. Analysen och trenderna från 2011 håller än.

Titta gärna på hela föreläsningen. Jobbar du med språk eller har ett allmänt språkintresse så är den väldigt intressant. Är du övertygad om att invandring och förortsslang påverkar svenskan negativt så tycker jag också att du ska titta. För så är det inte.

Olle Josephson om svenskan som är mer globaliserad – och intim

Tre exempel från föreläsningen
1. DEn globaliserade svenskan

Svenska är bara ett av 200 modersmål i Sverige. Trots det har engelskan större påverkan på det svenska språket än de (ungefär) övriga 198 modersmålen. Det beror på att det snarare är en fråga om status än en fråga om antalet modersmålstalare.

2. Ett läs- och skrivsamhälle

För några decennier sedan så fanns det fortfarande jobb som inte förutsatte att du kunde läsa och skriva. De var inte många och det var säkert inte helt enkelt att jobba utan att kunna läsa och skriva. Men det fanns en liten möjlighet. Idag är den i princip obefintlig. Vi lever i ett läs- och skrivsamhälle.

För att citera Olle: Minst en tredjedel av den svenska arbetskraften tillbringar minst hälften av sin arbetstid framför en datorskärm. Och vad gör de där? Skriver och läser, ritar och räknar…

Vår omgivning förutsätter att vi kan läsa och skriva.

3. Nya ord och sammansättningar

Hur får nya ord och sammansättningar fäste i svenskan? Jan Svanlund (2009) studerade 9 nya sammansättningar och kom fram till några faktorer som spelade roll för att de skulle få fäste i det svenska språket. Exempel på sammansättningar han studerade var bokstavsbarn, stafettläkare och curlingförälder.

För att få fäste behöver sammansättningarna:

  • beteckna en relativt ny och omstridd företeelse
  • ha ett förled som helst innehåller en fyndig liknelse
  • ha en fast betydelse
  • ofta nämnas med ordutpekande fraser, t.ex: Så kallad curlingförälder eller Curlingförälder, som man säger nuförtiden

Är du sugen på att lansera ett nytt ord? Då kan det vara bra att checka av den här listan.