Mellanmål och aktiva verb

Två viktiga ingredienser för en lyckad affär är mellanmål och aktiva verb. Varför? Jag börjar med att förklara det senare.

AKTIVA VERB

Med aktiva verb tvingas du skriva vem som gör vad. Jämför:

Montern flyttas mellan plats A och B… 

Vi flyttar montern mellan plats A och B… 

Genom att aktivera verbet, ordet i fet stil ovan, behöver du lägga mer fokus på vem som utför handlingen. Alltså vem som flyttar montern, i det här fallet. Det förtydligar innehållet. Så länge du inte väljer en formulering som till exempel Man flyttar montern mellan plats A och B… Man rekommenderar jag inte som alternativ.

Var så specifik som möjligt och tydlig med vem som gör vad. Det inger förtroende och lämnar inte läsaren, eller kunden i det här fallet, men funderingar (som kan vara omedvetna, men som likväl påverkar beslutet) om vem som gör eller ansvarar för vad. Bra va?! 

MELLANMÅL

Det är lätt att glömma bort eller underskatta denna viktiga ingrediens i lyckade affärer. Genom ordentliga måltider och regelbundna mellanmål ser du till att alltid vara pigg och alert när du träffar kunder och andra affärskontakter. 

Med mellanmål i magen har du lättare att utstråla energi, trygghet och förtroende än om du går hungrig. Tänk på det! Så här ser mitt mellanmål ut idag.